tznytfb

IX Festival de Capoeira

Festiwal odbędzie się od 6 do 26 maja 2019 roku. W programie: zawody capoeira, pokazy, impreza brazylijska, promocja adeptów, warsztaty capoeira i wiele więcej! Impreza ma na celu podnoszenie kwalifikacji wszystkich adeptów Capoeira, propagowanie zdrowego, sportowego trybu życia oraz dzięki bezpłatnym treningom dla początkujących, zachęcenie ich do trenowania tej sztuki.

Program w "pigułce":

6 kwietnia - zawody młodzież i dorośli, konkurs piosenek dla dorosłych
/MOSiR, ul. Józefowska 40/
7 kwietnia - zawody dzieci, konkurs piosenek dla dzieci
/MOSiR, ul. Józefowska 40/

24-26 maja - warsztaty
/MOSiR "Kolejarz", al. Alfreda 1/
25 maja - show capoeira
/ul. Krzyżowa 1,  MDK Dąb/
25 maja - ceremonia nadania stopni
/MOSiR "Kolejarz", al. Alfreda 1/
25 maja - festa brazylijska

Szczegółowy plan
w dziale "program".

Zawody

Logo Jogos de Capoeira szare bez tła

 

JOGOS DE CAPOEIRA – ZAWODY CAPOEIRA

Jogos de Capoeira, czyli gry capoeira to nazwa zawodów dla dzieci, kobiet i mężczyzn, jak i również konkurs piosenki dla dzieci. Zawodnicy oceniani są na zasadzie stworzenia jak najlepszej gry!
W przeciwieństwie do wschodnich sztuk walki nie chodzi tutaj o knockout lub poddanie. Sędziowie przyznają punkty za grę oraz indywidualnie każdemu z zawodników.

Jogos de Capoeira są imprezą dla wszystkich adeptów grup Capoeira Camangula!

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW PRZEZ SĘDZIÓW

Dla dzieci powyżej 10 roku życia, młodzieży oraz dorosłych zawody przebiegają na zasadzie gry.
Gra oceniana jest przez trzech sędziów:
– punktacja zostaje przyznana za wspólną grę (0-5 punktów) oraz indywidualnie graczom (0-10 punktów);
– wynik gracza do suma jego punktów i punktów za wszystkie gry;

Podczas przyznawania punktów brane są pod uwagę:
– kreatywność (spryt, strategia);
– wszechstronność (gra w różnych płaszczyznach);
– dominacja;
– efektywność;
– technika;
– rozwijanie gry.

Dla dzieci poniżej 10 roku życia zawody są rozgrywane na zasadzie wystąpień indywidualnych.
Sędziowie oceniają:
– techniczne aspekty: poruszanie, kopnięcia, uniki;
– styl;
– dynamikę;
– różnorodność (mnogość technik);
– ogólne wrażenie.

SONY DSC

PRZEBIEG ZAWODÓW

Dla dzieci (powyżej 10 roku życia), młodzieży oraz dorosłych gra rozgrywana jest w roda de capoeira:
– przed przystąpieniem do gry podajemy sobie dłonie i wchodzimy neutralną techniką do roda (au, role itp.);
– gracz nie może wychodzić poza wyznaczony obszar gry;
– w roda gracze muszą poruszać się w ginga;
– niedozwolone jest umyślne uszkodzenie drugiego gracza;
– grę kończymy po upływie czasu wyznaczonego na daną grę;
– po zakończeniu gry podajemy sobie rękę;
– wychodzimy przodem do sędziów i czekamy na ocenę gry oraz oceny indywidualne.

KATEGORIE ZAWODNIKÓW – MŁODZIEŻ I DOROŚLI

Zawodnicy (młodzież i dorośli) są podzieleni na grupy:
– grupa A – stopień branco-amarela, stopień amarela;
– grupa B – stopień amarelo-laranja, stopień branco-laranja;
–  grupa C – stopień laranja, stopień laranja-azul.
W przypadku niewystarczającej ilości zawodników w danej grupie, grupy mogą być połączone.

SONY DSC

 

KATEGORIE ZAWODNIKÓW – DZIECI

Zawody są zorganizowane dla dzieci od 6 do lat 13.
Podział odbywa się:
– grupa A – crianças (6-8 lat);
– grupa B – crianças (9-10 lat);
– grupa C – crianças (10-13 lat);
Wg tych grup następuje również podział na stopnie zaawansowania.
Odbywa się to dopiero po wpisaniu się zawodników na listę.
Zawody w grupach A i B odbywają się postaci tzw. solówek.
Zawody w grupie C odbywają się na podobnych zasadach jak dla młodzieży i dorosłych (zakazane są kopnięcia kontaktowe)
Każdy zawodnik ma maksymalnie 45 sekund na prezentację.

SONY DSC

Składka wpisowa na zawody

– wpisowe 35 złotych (zawody indywidualne)
– wpisowe 50 złotych (zawody grupowe/zgłoszenie grupy)
– wpisowe 15 złotych (konkurs śpiewu)

Aby zapisać się na zawody indywidualne oraz grupowe, trzeba wypełnić poniższe formularze zgłoszeniowe.