tznytfb

IX Festival de Capoeira

Festiwal odbędzie się od 6 do 26 maja 2019 roku. W programie: zawody capoeira, pokazy, impreza brazylijska, promocja adeptów, warsztaty capoeira i wiele więcej! Impreza ma na celu podnoszenie kwalifikacji wszystkich adeptów Capoeira, propagowanie zdrowego, sportowego trybu życia oraz dzięki bezpłatnym treningom dla początkujących, zachęcenie ich do trenowania tej sztuki.

Współpraca

Współpraca

CEL I ZADANIA

Tworzymy odpowiednie warunki do rozwoju uczniów poprzez szkolenia z instruktorami oraz mistrzami światowej sławy (warsztaty, seminaria),
zawody (w celu sprawdzenia swoich umiejętności jako zawodnicy), tzw. rodas de capoeira (rozwoju adeptów jako graczy), a także stronę
artystyczną i kulturową (pokazy).
Celem festiwalu jest zachęcenie do zdrowego trybu życia, zamiłowania do sportu oraz do rozwijania swoich zainteresowań, aby dzieci
i młodzież efektywnie mogły wykorzystywać czas wolny.

KOSZTA FESTIWALU

Na co przeznaczamy zebrane składki, darowizny, czy kwoty od sponsorów?
Zebrane pieniądze przeznaczamy m.in. na:
–> wynajem: sal gimnastycznych, sceny teatralnej,
–> materiały promocyjne (plakaty, ulotki, banery itp.),
–> utrzymanie domeny oraz serwera,
–> amortyzacja instrumentów,
–> przejazd instruktorów (bilety, paliwo itp.),
–> produkcja oraz montaż filmów z eventu,
–> zakup koszulek okolicznościowych,
–> organizacja pokazów capoeira, samba, maculele, koncertu,
–> wynagrodzenie, dojazd, nocleg i wyżywienie instruktorów oraz mistrzów, którzy prowadzą zajęcia,
–> zakup nagród na zawody (puchary, medale, dyplomy),
–> zakup materiałów potrzebnych na show,
–> itp.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPARCIA

Należy podkreślić, że korzyścią oczywistą wsparcia działalności
sportowej jest wytworzenie i umocnienie pozytywnego wizerunku firmy,
o wiele efektywniejsze i skuteczniejsze niż inne działania marketingowe.
Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą przy kolejnym festiwalu prosimy o kontakt.

RODZAJE WSPÓŁPRACY

Z każdym zainteresowanym ustalamy indywidualne warunki współpracy przy
danym wydarzeniu.

Rozróżniamy trzy rodzaje współpracy:

1. Darowizna (widnieje na plakatach jako sponsor)
Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych każda osoba fizyczna oraz prawna może przekazać
darowiznę finansową lub rzeczową na rzecz organizacji działającej społecznie.
Osoby fizyczne przekazujące darowiznę mogą od podstawy opodatkowania
odliczyć kwotę nie wyższą niż 6% uzyskanego dochodu. W przypadku osób
prawnych limit ten wynosi 10%.
Przekazanie darowizny pieniężnej powinno być udokumentowane
potwierdzeniem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
W przypadku przekazania jednorazowej darowizny o wartości
przekraczającej 15 000 zł lub wartość wszystkich darowizn przekazanych
jednej organizacji w danym roku przekracza 35 000 zł osoba prawna
zobowiązana jest do wypełnienia deklaracji CIT-D stanowiącej załącznik
do rocznej deklaracji CIT-8.

2.Sponsor
Standardowe reklamy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów?
Potrzebujesz ciekawej i rzucającej się w oczy reklamy? W ramach
sponsoringu Klubu Sportowego, oferujemy zarówno standardowe formy
reklamy takie jak: miejsce na koszulkach, stronie internetowej,
materiałach wydawanych przez Klub, ale także zorganizowanie
profesjonalnego pokazu przez grupę Show Capoeira
(www.showcapoeira.pl), reklamach na eventach organizowanych przez klub itp.
Jesteśmy otwarci również na wszystkie sugestie.

3.Partner
Ten rodzaj współpracy przebiega zazwyczaj na zasadzie barteru. Np.
zafundowanie nagród na zawody w zamian za umieszczenie loga firmy na plakatach itp.
Parterami również zostają firmy, czy instytuacje które w znacznym stopniu przyczyniają się do propagowania festiwalu.

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY

Podzielasz nasze cele?
Chcesz wesprzeć ideę festiwalu?
Chcesz współpracować z Naszym klubem?
Może po prostu chcesz Nam pomóc stworzyć jeszcze lepsze wydarzenie?

Jeśli „tak” zapraszamy do kontaktowania się z Nami! 🙂

Łukasz Tadla
E-mail: biuro@festiwalcapoeira.pl
Tel.: 507 66 40 64

www.capoeira.katowice.pl
www.festiwalcapoeira.pl
www.showcapoeira.pl