tznytfb

IX Festival de Capoeira

Festiwal odbędzie się od 6 do 26 maja 2019 roku. W programie: zawody capoeira, pokazy, impreza brazylijska, promocja adeptów, warsztaty capoeira i wiele więcej! Impreza ma na celu podnoszenie kwalifikacji wszystkich adeptów Capoeira, propagowanie zdrowego, sportowego trybu życia oraz dzięki bezpłatnym treningom dla początkujących, zachęcenie ich do trenowania tej sztuki.

Program w "pigułce":

6 kwietnia - zawody młodzież i dorośli, konkurs piosenek dla dorosłych
/MOSiR, ul. Józefowska 40/
7 kwietnia - zawody dzieci, konkurs piosenek dla dzieci
/MOSiR, ul. Józefowska 40/

24-26 maja - warsztaty
/MOSiR "Kolejarz", al. Alfreda 1/
25 maja - show capoeira
/ul. Krzyżowa 1,  MDK Dąb/
25 maja - ceremonia nadania stopni
/MOSiR "Kolejarz", al. Alfreda 1/
25 maja - festa brazylijska

Szczegółowy plan
w dziale "program".

Regulamin festiwalu

festival bez tła czerwone

REGULAMIN FESTIVAL DE CAPOEIRA

Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie trwania festiwalu.

Osoby uczestniczące w festiwalu obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu.

 

 1. Organizatorem festiwalu jest Klub Sportowy Capoeira Camangula.
 2. Festiwal ma charakter otwarty i bezpłatny (poza ceremonią nadania stopni, uczestnictwem w zawodach, warsztatami oraz festą brazylijską).
 3. Festiwal jest skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 6. Warsztaty Capoeira będą odbywać się na obiektach sportowych ośrodków sportowych MOSiR.
 7. Uczestnicy są zobowiązani do uszanowania miejsc w których odbywa się dana impreza.
 8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wszystkie zniszczenia przez nich powstałe.
 9. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w programie warsztatów.
 10. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu od rozpoczęcia do zakończenia treningu, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić obiekt.
 11. Na teren obiektów sportowych tj. sale gimnastyczne, mają zakaz wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych.
 12. Na zajęciach wymagany jest strój sportowy.
 13. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody organizatora jest zabronione.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych oraz zdjęć wykonywanych podczas zajęć do celów promocyjnych i informacyjnych.
 15. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i  warunków uczestnictwa.
 16. Na niektóre zajęcia chęć uczestnictwa trzeba zgłosić odpowiednio wcześniej.
 17. Na warsztaty z mistrzem oraz ceremonię nadania stopni obowiązuje uniform:
  białe spodnie „abada” (w przypadku osób nie posiadających abada, spodnie dresowe długie) oraz biała koszulka grupowa.
 18. Decyzję o wszystkich innych sprawach nieujętych w regulaminie podejmuje organizator.